5 exemple de substantive proprii

Catégorizarea corectă se face ţinînd cont de rolul pe care Aceste cuvinte îl au în propoziție și de proprietățile Lor morfologice. DIN categoria substantivelor pot face parte și cuvinte Care denumesc acțiuni, calități, moduri de desfășurare a acțiunilor etc. Este una DIN puținele părți de vorbire prezente în toate limbile (o Alta este verbul). Uite, animalele nu mai stau în cuşti, deoarece sunt Domestice. De exemplu, Dacă spunem nume de mărci auto, putem comprennent toate mărcile, nu doar cele exemplificate: Volkswagen, BMW, Subaru, Saab etc. Nu poziția părților de vorbire ne interesează ci, relația de`determinare`, adică PE Cine détermină o parte de vorbire ca să îi aflăm valoarea morfologică. Substantivele Terminate în literele DIN alfabet – AJ FAC pluralul în – AJE: masaj – masaje, pasaj – Pasaje, peisaj – Peisaje, personaj – personaje (nu masagii, pasagii, peisagii, personagii). Substantivele sau numele PROPRII sunt acelea Care denumesc individuel ființe, lucruri Reale sau concepte pentru a le deosebi de Alte ființe sau lucruri DIN aceeași categorie, Dar pot desemna, de asemenea, ceva Care Sitiera (réel sau Virtual) și este un UNICAT. Se va scrie și se va pronunța in limba romana: fabrică – Fabrici, stație – stații (nu făbrici, stății). Substantivele numărabile au formă de plural, pot fi déterminé de attribut (Numerale, adjectif) care exprimĂ cantitatea: trei purceluși, o mulțime de probleme, cîteva minute.

Este un site de otografie sustinut Financiar de RECLAME. Soare este Pământ. Bogata si Frumoasa Deci adjectivul cand STA PE Langa un verbe devine nume predicativ, dar tot ADJECTIV ramane, doar functiile sintactice se schimba. La fel cu Țările, județele etc. Substantivul comun servește la indicarea obiectelor de același fel. Substantivele féminin résilier la nominativ în – EE (Coree, dispnee, logoree) și – e (justețe, tandrețe) care nu se folosesc la pluriel FAC geniticul în – EE, articulat – EEI, respectiv – e, articulat – EI: (unei) Coree, Coree, (unei) dispnee, dispneei, (unei) logoree, logoreei, (unei) justețe, justeței, (unei) tandrețe, tandreței. Substantivele DIN Limba română își modifică forma în funcție de număr. Deci se scrie și se pronunță: Baroc – barocă (nu baroacă), echivoc – echivocă (nu echivoacă), pédagog – pédagogă (nu pedagoagă). Substantivul este partea de vorbire Care denumește ființe, obiecte, substanțe, LocURI, fenomene ALE Naturii, Evenimente și o serie de noțiuni abstracte.

Acestea se scriu Întotdeauna cu literă Mare la începutul cuvântului. Adjectivul masculin Nou are pluralul Noi (nu noui), femininul Nouă are pulralul Noi (nu Nouă). Alternanța de litere DIN alfabet o accentuer – OA, Care diferențiază substantivele și adjectivele masculin de formeLe féminin, nu apare în unele cuvinte mai Noi aparute in limba romana. Substantivele PROPRII simple exprimĂ nume de persoane, animale, localități, regiuni, județe, țări, APE, munți, ziare, planete, aștri, Stele, constelații etc. Substantivele épicène sînt ACELE soins substantifs denumesc ființe, Dar Care au o singură formă pentru ambele sexe. En acest caz adjectivul este nume predicativ, propozitia este Poutine incurcata: “Tara MEA este Bogata si Frumoasa” Punem intrebarea Cine este Bogata si Frumoasa? Tara MEA si cum este Tara MEA? Adică toate sunt animale civilizate. Substantivul este parte de vorbire Care denumește lucruri, ființe sau noțiuni abstracte. Exemple de astfel de substantif sînt cele subliniate în fragmentele de mai jos (nu toate substantivele au fost marcate). Era l`ONU Soare puternic Care încălzea fiecare bucată de pământ. Pentru încercări de rezolvare, se poate folosi Pagina Discuţie.